اقتصاد رسانه ها
58 بازدید
ناشر: نشر نور علم همدان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی