اقتصاد فرهنگ
44 بازدید
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
نقش: نویسنده
سال نشر: 1379
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی