بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران
49 بازدید
ناشر: مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی ج.1.‏1
نقش: نویسنده
سال نشر: 1379
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی