نقدی بر کتاب: توسعه نوشته شهریار زرشناس
64 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » زمستان 1383 - شماره 16 » (4 صفحه - از 183 تا 186)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب را کتاب صبح در مرداد 77 چاپ و منتشر کرده است. نویسنده، هدف از تألیف کتاب را این‌گونه بیان می‌کند: تب توسعه چند سالی است که کشور ما را در برگرفته .... و علیرغم این همه بحث و جدل که در خصوص چگونگی رسیدن به این کعبه آمال صورت می‌گیرد و نیز علیرغم این همه انرژی و سرمایه که صرف عینیت بخشیدن به این اتو‌پیمای قرن بیستمی ملل محروم می‌گردد و [البته در عمل ناموفق و عقیم بوده است] چندان توجهی به بحث جدی در مبادی و مبانی توسعه و ماهیت و غایت آن و نسبت آن با تفکر دینی نشده است... ‌؛‌‌‍‌‌‍‍‍‍‍[‌‌‌‌سپس می‌نویسد که] این کتاب تلاشی است برای طرح یک پرسش، پرسش از مبادی و اصول و مبانی و غایات توسعه به‌منظور فراگذاشتن از مرزهای مشهودات زمانه و آن‌چه که اساساً مجذوبیت نسبت به ایدئولوژی توسعه است نه پرسش از ماهیت و تأمل در حقیقت آن‌که مجالی وسیع و عمیق می‌طلبد. پرسش اساسی این است که مؤلف در نیل به هدف مذکور چه اندازه موفق بوده و آیا توانسته است وجهی از توسعه و نسبت آن‌را با مبانی دینی بررسی و نقاط تاریکی را روشن کند یا مانند بیشتر نویسندگان که زمانی گرفتار شعارزدگی شده و بدون ارائه راه‌حل و الگویی ______________________________ [1] عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.