تأثیر یارانه مطبوعات بر تیراژ آن ها
45 بازدید
محل نشر: نامه پژوهش » زمستان 1381 - شماره 4 » (36 صفحه - از 207 تا 242)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله به دنبال پاسخ‏گویی به این پرسش هستیم که یارانه‏هایی که به‏طور مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت به مطبوعات پرداخت می‏شود چه تأثیری بر تیراژ و یا تقاضای خرید مطبوعات در کشور دارد؟ و اگر هدف از پرداخت این یارانه‏ها کمک به مطبوعات، متناسب با هزینه آن‏ها باشد آیا این تناسب در پرداخت یارانه‏ها به روزنامه‏ها رعایت می‏شود؟ و اصولاً آیا مطبوعات احتیاج به دریافت این کمک‏ها دارند؟ برای پاسخگویی به پرسش‏های مذکور میزان یارانه‏ها به کل مطبوعات، ترکیب درآمدها و هزینه‏های ده تا از روزنامه‏های کثیرالانتشار برای نمونه بررسی شد و این نتیجه به‏دست آمد که یارانه پرداختی به مطبوعات با ابزارهای صرفا اقتصادی توجیه نداشته و متناسب با هزینه متوسط نشریات نیز پرداخت نمی‏گردد، لذا تأثیر قابل توجهی بر افزایش تقاضا برای خرید مطبوعات ندارد. کلید واژه مطبوعات، یارانه‏ها، تیراژ، اقتصاد مطبوعات. ______________________________ 1 استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران