جنبه فقهی تأمین اجتماعی
45 بازدید
محل نشر: کتاب ماه علوم اجتماعی » خرداد 1383 - شماره 80 » (2 صفحه - از 38 تا 39)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
میثم موسایی بیمه و تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام محمد حسین ابراهیمی کویر سازمان تأمین اجتماعی 1378، 3300 نسخه، 383 صفحه بیمه نوعی تأمین اجتماعی است زیرا در انواع بیمه از جمع کثیری حق بیمه دریافت می‏شود و این وجوه به عده‏ای که در اثر وقوع حادثه‏ای خسارت دیده‏اند پرداخت می‏شود.لذا مبانی بیمه را باید در مبانی تأمین اجتماعی جست و جو کرد. در اسلام چند مبانی نظری برای تأمین اجتماعی یافت میشود:اول اینکه از لحاظ اخلاقی همه مسلمانان برادر هم تلقی می‏شوند و مسلمان نمی‏تواند نسبت به زندگی و حوادثی که برای برادر مسلمان خود به وجود می‏آید بی‏تفاوت باشد.قرآن میفرماید:«انما المؤمنون اخوه»یعنی مؤمنین برادر یکدیگرند.همدردی و توجه به نیاز دیگران و دیگران را در ثروت خود شریک دانستن تحت عنوان مواسات در اسلام و تعالیم دینی مطرح شده است.لذا قبول اصل برادری در قبال همه مسلمانان می‏تواند یک مبنای نظری و اخلاقی برای قبول تأمین اجتماعی باشد. مبنای دیگری که می‏تواند به عنوان مبنای حقوقی تأمین اجتماعی مطرح باشد قبول اصل حق برخورداری و بهره‏مندی از منابع و نعمتهای خدادادی برای همه انسانهاست، قرآن کریم صراحتا بیان می‏دارد که«و الارض وضعها للانام»ما زمین را برای همه انسانها قرار دادیم بنا بر این همه انسانها در نعمتهای الهی شریک‏اند و هر کس به اندازه نیازش حق بهره‏مندی دارد.شرایط زندگی ایجاب می‏کند عده‏ای نتوانند از این نعمتها استفاده کنند و عده‏ی بیش از حد نیازشان از آن بهره‏مند گردند.حال در چنین شرایطی آیا منصفانه است که بگوییم همه‏ء ارزش افزوده‏ء ایجاد شده مربوط به کسانی است که توانایی بهره‏مندی از نعمتها را داشته‏اند و کسانی که توانایی استفاده از آن را ندارند کاملا باید در محرومیت به سر ببرند.به طور طبیعی وجدان انسانی حکم می‏کند که کسانی که نتوانسته‏اند از نعمتها بهره‏مند شوند باید حقی داشته باشند.بر این اساس اصل تکافل اجتماعی مطرح می‏شود یعنی همه‏ء انسانها در مقابل افراد ناتوان و فقیر مسئول‏اند و باید کفالت آنها را به عهده بگیرند.این اصل از متون دینی قابل استنباط است. پیامبر(ص)می‏فرماید:«من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم»، کسی که صبح کند ولی به مسلمانان اهتمام نداشته باشد مسلمان نیست.....