توسعه انسانی
43 بازدید
محل نشر: کتاب ماه علوم اجتماعی » فروردین 1378 - شماره 18 » (2 صفحه - از 7 تا 8)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
معرفی کتاب توسعه انسانی میثم موسایی عضو هیات علمی دانشگاه تهران مؤلف:کیث گریفین، تری مک کنلی مترجم:غلامرضا خواجه‏پور ناشر:وداد این کتاب در تابستان 1992 به درخواست محبوب الحق، مشاور مخصوص مدیر برنامه توسعه ملل متحد نوشته شده است.هدف این بوده که اندیشه‏های مطرح در سه گزارش توسعه انسانی(92-1990)بیان شوند و مسائل توسعه انسانی که با کمک فنی برنامه توسعه ملل متحد برای کشورهایی چون بنگلادش، کلمبیا، غنا، و پاکستان تهیه شده بود، مورد بررسی قرار گیرد تا مفهوم توسعه انسانی مشخص شود.مطالب این کتاب در چند فصل تهیه شده است.فصل اول به مشخصه‏های اساسی راهبرد توسعه انسانی می‏پردازد. در فصل دوم ساختار انگیزه‏ها شامل اشتغال و بازار کار، دسترسی به سرمایه مالی، زمین، سرمایه طبیعی و مزیت نسبی، سرمایه انسانی و مزیت نسبی پویا، قالبیت‏های تکنولوژیک و توسعه انسانی آمده است.در فصل سوم مسئله تخصیص، به مدد منابع بخش عمومی شاکل شکل هرم آموزش، دسترسی به بهداشت، کاهش هزینه‏های عموم کم‏اهمیت مورد بحث واقع شده است.فصل چهارم، هدف‏گذاری در برابر محاسبه هزینه-فائده، فصل پنجم، اصلاحات ساختاری شامل اشتغال تضمین شده، توزیع دارایی‏های مولد و تامین غذایی، فصل ششم، توسعه پایدار و نارسایی بازار و بازارهای ناپیدا، فصل هفتم ، امور مالی شامل مالیات‏ها و کمک‏های خارجی و فصل هشتم ، شاخص توسعه انسانی شامل تعدیل توزیع ثروت و توسعه انسانی بر حسب جنسیت را مورد بحث قرار داده است. این کتاب از این جهت از اهمیت بالایی برخوردار است که ضمن اعتراف به شکست الگوهای قبلی توسعه، اصول بنیادین و ایده‏های راه‏گشای راهبرد توسعه انسانی را مورد بحث قرار می‏دهد و در ضمن به دیدگاه توسعه انسانی و یا به بیان دیگر دانش‏شناسی توسعه نیز پرداخته است.