بررسی عوامل مؤثر بر بیمه زلزله در شهر تهران
46 بازدید
محل نشر: مجله علمی- پژوهشی فصلنامه رفاه اجتماعی(دارای ایندس بین المللی).
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی