تخمین تقاضای خانوارها برای رفتن به سینما در استان های مختلف ایران
49 بازدید
محل نشر: مجله علمی- پژوهشی فصلنامه رفاه اجتماعی(دارای ایندکس بین المللی).شماره 25 تابستان
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی