بررسی تأثیر پرداخت یارانه مطبوعات بر تیراژ آنها
42 بازدید
محل نشر: مجله علمی ـ پژوهشی جستارهای اقتصادی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، زمستان 1385
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی